PRACE NAUKOWE

Interesuję się socjologią i psychologią ewolucyjną, socjologią mediów i społecznymi uwarunkowaniami szczęścia. Poniżej znajdziesz wykaz moich prac naukowych.

2017

2016

2015

2014

  • 2014, Slow movement, psychologia pozytywna i dobrostan wobec społecznych wyzwań konsumeryzmu. Czy dobra niepozycjonujące mogą stać się wyznacznikiem prestiżu?, w: Kultura i Edukacja, nr 3.
  • 2014, Jak sprzedać miłość? Analiza przekazu popkulturowego pod kątem strategii obrazowania i komercjalizowania uczucia z punktu widzenia paradygmatu ewolucyjnego, w: Płonka-Syroka, B. (red.) Antropologia miłości. Miłość sprzedajna. Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego, Wrocław
  • 2014, Dobrobyt contra dobrostan. Konsumeryzm a ideał dobrego życia z perspektywy psycho-pozytywnej, w: Kultura i Społeczeństwo, nr 1

2013

2012

2011

2009

  • 2009, Przypadek się nie opłaca. Psycho-ewolucyjne ograniczenia popkultury, w: Wężowicz-Ziółkowska, D. (red.) Teksty z ulicy. Zeszyt memetyczny, nr 4. UŚ, Katowice.
  • 2009, W błędnym kole rozrywki. Czy oferta telewizyjna może wpływać na kształt społeczeństwa obywatelskiego?, w: Jeziński, M. (red.) Nowe media i polityka, Adam Marszałek Wydawnictwo, Toruń.

2008

2007

  • 2007, Psychoewolucyjne uwarunkowania rozumienia puenty. Czy percepcja humoru determinuje uczestnictwo we wspólnocie kulturowej? W: Świątkiewicz, W., Świątkiewicz-Mośny, M., Ślęzak-Tazbir, W. (red.), Oblicza humoru. I, Centrix, Wrocław.
  • 2007, Wykichana kultura. Wirusy, pandemie, mody, w: Szlendak, T., Pietrowicz, K., (red.), Rozkoszna zaraza. O rządach mody i kulturze konsumpcji, WUW, Wrocław.
  • 2007, Rozumienie dowcipów a rozumienie kultury. Poczucie humoru a uczestnictwo we wspólnocie kulturowej w perspektywie ewolucyjnej, w: Kultura i Społeczeństwo, nr 1.

2006

2005

2004

  • 2004, Popnatura i masowa nuda, w: Szlendak, T., Pietrowicz, K. (red.) Na pokaz. O konsumeryzmie w kapitalizmie bez kapitału. UMK, Toruń

Kontakt

9 + 1 =

Administratorem danych osobowych jest POZNAŃSKIE CENTRUM SZKOLENIOWO-BADAWCZE TOMASZ KOZŁOWSKI z siedzibą w Poznaniu, ul. Nizinna 11C/6, REGON: 381974333, NIP: 6652621665. Informacje w przedmiocie warunków i zasad ochrony danych osobowych znajdują się na stronie https://pcsb.pl/.

Dane kontaktowe

Tel: +48 605 760 703
E-mail: t.kozlowski@pcsb.pl
Adres: ul. Nizinna 11c/6, 61-424 Poznań
NIP: 6652621665